İletişim: +90 212 481 55 50 proje@askon.org.tr

KASİYER VE MAĞAZA SATIŞ ALANI GELİŞTİRME VE YERLEŞTİRME SORUMLUSU MESLEKLERİNİN ULUSAL YETERLİLİKLERİ GÖRÜŞE SUNULDU

ASKON tarafından Ticaret Sektöründe, Kasiyer (Seviye 3) ve Mağaza Satış Alanı Geliştirme ve Yerleştirme Sorumlusu (Seviye 5) mesleklerinde Ulusal Yeterlilik taslakları sektör paydaşlarına görüşe sunuldu.

Mesleki Yeterlilik Kurumu ( MYK ) 5544 sayılı MYK Kanunu çerçevesinde ulusal yeterlilik sistemini kurmak ve işletmek için Ulusal Meslek Standartları ile Ulusal Yeterlilikleri belirlemekte, ulusal yeterliliklere ilişkin ölçme, değerlendirme ve belgelendirme faaliyetlerini yürütmektedir.

MYK Kanunu ve ilgili mevzuat gereği; meslek standartları, MYK tarafından görevlendirilen kurum ve kuruluşlara hazırlatılmaktadır. Bu çerçevede, MYK ile ASKON arasında Ticaret Sektöründe “Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü” 11.10.2016 tarihinde imzalanmış ve imzalanan protokol çerçevesinde Ulusal Meslek Standardı hazırlama süreci başlamıştır.

ASKON tarafından Ticaret Sektöründe, Kasiyer (Seviye 3) ve Mağaza Satış Alanı Geliştirme ve Yerleştirme Sorumlusu (Seviye 5) mesleklerinde Ulusal Yeterlilik taslağını hazırlayarak sektör paydaşlarına web sayfamızda görüşe sunulmuştur.

Sektör paydaşlarının değerli görüş ve önerileri ASKON tarafından incelenerek değerlendirilecek nihai taslak görüş değerlendirme raporu ile birlikte MYK’ya sunulacaktır.

Taslak Yeterlilik, ilgili MYK sektör komitesinde incelenerek değerlendirilecek ve doğrulanacak olup akabinde MYK Yönetim Kurulu onayı sonrası Resmi Gazetede yayımlanarak Ulusal Yeterlilik niteliğini kazanacaktır. ASKON’un İş Birliği Protokolü kapsamında hazırlamış olduğu taslağa ilişkin görüş ve önerilere ihtiyaç duyulmaktadır. Katkılar yeterliliklerin kalite ve kabul edilebilirliğini arttıracaktır.

Bu bağlamda görüş ve önerilerinizin 06.01.2017 tarihine kadar Genel Koordidnatör Sayın Şükrü PAPAK, sukru.papak@askon.org.tr adresine iletilmesini önemle rica ederiz.

KASİYER ULUSAL YETERLİLİK TASLAĞINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ 

MAĞAZA SATIŞ SORUMLUSU YETERLİLİK TASLAĞINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ 

GÖRÜŞ VE DEĞERLENDİRME FORMU İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ