İletişim: +90 212 481 55 50 proje@askon.org.tr

E-TİCARET KATEGORİ SORUMLUSU MESLEĞİNİN ULUSAL YETERLİLİĞİ GÖRÜŞE SUNULDU

ASKON tarafından Ticaret Sektöründe, e-Ticaret Kategori Sorumlusu (6. Seviye) mesleği Ulusal Yeterlilik taslağı sektör paydaşlarına görüşe sunuldu.
 

Mesleki Yeterlilik Kurumu kanunu ve ilgili mevzuat gereği; meslek standartları, MYK tarafından görevlendirilen kurum ve kuruluşlara hazırlatılmaktadır. Bu çerçevede, MYK ile ASKON arasında Ticaret Sektöründe “Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü” 11.10.2016 tarihinde imzalanmış ve imzalanan protokol çerçevesinde Ulusal Yeterlilik hazırlama süreci başlamıştır.

ASKON tarafından Ticaret Sektöründe, e-Ticaret Kategori Sorumlusu (6. Seviye) mesleği Ulusal Ulusal Yeterlilik taslağını hazırlayarak sektör paydaşlarına web sayfamızda görüşe sunulmuştur.

Sektör paydaşlarının değerli görüş ve önerileri ASKON tarafından incelenerek değerlendirilecek nihai taslak görüş değerlendirme raporu ile birlikte MYK’ya sunulacaktır.

Taslak yeterlilik ile ilgili MYK sektör komitesinde incelenerek değerlendirilecek ve doğrulanacak olup akabinde MYK Yönetim Kurulu onayı sonrası Resmi Gazetede yayımlanarak Ulusal Yeterlilik niteliğini kazanacaktır.

ASKON’un iş birliği protokolü kapsamında hazırlamış olduğu taslağa ilişkin görüş ve önerilere ihtiyaç duyulmaktadır. Katkılar standartların kalite ve kabul edilebilirliğini arttıracaktır.

Bu bağlamda görüş ve önerilerinizin 12.05.2017 tarihine kadar Genel Koordinatör Sayın Şükrü PAPAK - sukru.papak@askon.org.tr adresine iletilmesini önemle rica ederiz.

 

E-Ticaret Kategori Sorumlusu UY Taslağı

Taslağı indirmek için tıklayınız

Görüş ve Değerlendirme Formu

Formu indirmek için tıklayınız