İletişim: +90 212 481 55 50 proje@askon.org.tr

E-TİCARET KATEGORİ SORUMLUSU TASLAĞI SEKTÖR KOMİTESİNE SUNULDU

MYK Ticaret Sektör Komitesi, ASKON tarafından hazırlanan taslak meslek yeterliliğini değerlendirmek üzere 18 Mayıs 2017 tarihinde toplantı gerçekleştirdi.

Ulusal meslek standartlarının ve ulusal yeterliliklerin belirlenmesi amacıyla Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) arasında imzalanan “Meslek Standardı ve Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü” kapsamında ASKON, e-Ticaret Kategori Sorumlusu (Seviye 6) taslak yeterlilik hazırlamıştır.

18 Mayıs 2017 tarihinde gerçekleştirilen MYK Ticaret Sektör Komitesi toplantısı ile taslak şekil, içerik ve işgücü piyasası ile çalışanların beklentilerini karşılaması yönünden değerlendirmeler yapılarak, görüşler oluşturulmuştur.

İlgili kurumların görüşüne sunulmuş olan taslak yeterliliklerin görüş alma süreci tamamlanmış olup, MYK Ticaret Sektör Komitesinde tartışılan nihai taslak gerekli revizyonlar yapılarak MYK Yönetim Kurulunun onayına sunulmasına karar verilmiştir. MYK Yönetim Kurulunun onayı sonrası Resmi Gazete’de yayımlanarak Ulusal Yeterlilik (UY) niteliği kazanacaktır.