İletişim: +90 212 481 55 50 proje@askon.org.tr

E-TİCARET KATEGORİ SORUMLUSU ULUSAL MESLEK STANDARDI GÖRÜŞE SUNULDU

ASKON tarafından Ticaret Sektöründe, e-Ticaret Kategori Sorumlusu (6. Seviye) mesleğinde Ulusal Meslek Standardı taslakları sektör paydaşlarına görüşe sunuldu. Mesleki Yeterlilik Kurumu ( MYK ) 5544 sayılı MYK Kanunu çerçevesinde ulusal yeterlilik sistemini kurmak ve işletmek için Ulusal Meslek Standartları ile Ulusal Yeterlilikleri belirlemekte, ulusal yeterliliklere ilişkin ölçme, değerlendirme ve belgelendirme faaliyetlerini yürütmektedir.

MYK Kanunu ve ilgili mevzuat gereği; meslek standartları, MYK tarafından görevlendirilen kurum ve kuruluşlara hazırlatılmaktadır. Bu çerçevede, MYK ile ASKON arasında Ticaret Sektöründe “Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü” 11.10.2016 tarihinde imzalanmış ve imzalanan protokol çerçevesinde Ulusal Meslek Standardı hazırlama süreci başlamıştır. ASKON tarafından Ticaret Sektöründe, e-Ticaret Kategori Sorumlusu (6. Seviye) mesleğinde Ulusal Meslek Standardı taslağını hazırlayarak sektör paydaşlarına Web sayfamızda görüşe sunulmuştur. Sektör paydaşlarının değerli görüş ve önerileri ASKON tarafından incelenerek değerlendirilecek nihai taslak görüş değerlendirme raporu ile birlikte MYK’ya sunulacaktır. Taslak Standart ilgili MYK sektör komitesinde incelenerek değerlendirilecek ve doğrulanacak olup akabinde MYK Yönetim Kurulu onayı sonrası Resmi Gazetede yayımlanarak Ulusal Meslek Standardı niteliğini kazanacaktır.

ASKON’un İşbirliği Protokolü kapsamında hazırlamış olduğu taslağa ilişkin görüş ve önerilere ihtiyaç duyulmaktadır. Katkılar standartların kalite ve kabul edilebilirliğini arttıracaktır. Bu bağlamda görüş ve önerilerinizin 15.11.2016 tarihine kadar posta@askon.org.tr adresine iletilmesini önemle rica ederiz.

UMS TASLAĞINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ 

GÖRÜŞ VE DEĞERLENDİME FORMU İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ