İletişim: +90 212 481 55 50 proje@askon.org.tr

ASKON VOC-TEST MERKEZİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği Hazır Giyim Sektör Başkanı Sayın Gökhan KARAGÖL, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanı Sayın Ömer AYÇİÇEK’in makamında “Perakende” alanında ASKON VOC TEST Merkezi kurulması amacıyla protokol imzaladı.

Perakende sektöründe Türkiye’de ilk defa uygulanacak olan ASKON VOC-TEST Merkezi, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından kabul edilen Ulusal Yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme faaliyetlerini yürüten Yetkilendirilmiş Personel Belgelendirme Kuruluşu olacaktır.

ASKON VOC-TEST Merkezi; satış-pazarlama ve perakende faaliyetlerini kapsayan bilgi ve beceri sağlayan eğitimler vererek katılımcılara yeterlilik belgeleri sunacaktır. Merkez; müşterilerin gereksinimlerini ve beklentilerini anlama ve bu çerçevede hizmetlerin sunularak, fiyatlandırılması, tutundurulması ve dağıtımının planlanması, yürütülmesi ve kontrol edilmesi gibi satış-pazarlama ve perakende sektöründeki süreçlerin tamamını kapsayan eğitimler verecektir.

Perakende Sektörü ASKON VOC-TEST Merkezi’nin genel hedefi perakende sektörü iş piyasası ihtiyaçlarına uygun örgün mesleki eğitim ve öğretim verilmesini sağlamak, hayat boyu öğrenmeyi desteklemek, eğitim ve istihdam arasındaki ilişkiyi güçlendirmek ve Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (AYÇ) ile uyumu kolaylaştırmaktır.

Merkezin ana hedefleri arasında ise perakende sektörlerdeki faaliyetlerini geliştirmek ve yaygınlaştırmak, istihdam olanaklarını artırmak, kalite güvencesi ve mesleki yeterlilik belgelerinin karşılıklı tanınmasını sağlamak, örgün eğitim ve iş hayatı arasındaki uyumsuzluktan kaynaklanan zorlukları en aza indirgemek bulunmaktadır.